demo-bvww

[section]

[ux_banner height=”400px” height__sm=”217px” video_mp4=”https://staging.jaystudio.asia/wp-content/uploads/2018/08/Banner-1.mp4″]

[text_box width=”39″ position_x=”25″ position_y=”100″]

[ux_image id=”941″ animate=”fadeInLeft”]

[/text_box]
[text_box width=”30″ position_x=”10″ position_y=”100″]

[ux_image id=”940″ animate=”fadeInLeft”]

[/text_box]
[text_box width=”15″ animate=”none” position_x=”0″ position_y=”100″]

[ux_image id=”939″ animate=”fadeInLeft”]

[/text_box]
[text_box width=”31″ position_x=”100″ position_y=”5″]

[ux_image id=”943″]

[gap height=”88px”]

[button text=”Click me!” color=”white” style=”outline”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/section]

Từ ngày 01/08/2020, văn phòng công ty JAYbranding sẽ dời về địa chỉ Tòa Nhà Copac Square Tầng 3, 12 Tôn Đản, Q4, TPHCM. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ hotline 0909561198 để tư vấn thêm.