BG DUTCHMAN

Khách hàng: BG Dutchman
Đội ngũ sản xuất: JAYstudio

Ngoài ra, dự án còn kết hợp video clip doanh nghiệp