Chụp ảnh profile giám đốc tại văn phòng

Khách hàng: Colliers International
Đội ngũ sản xuất: JAYstudio

Chụp ảnh profile giám đốc tại văn phòng Colliers International