Search
Generic filters
Search in title
Search in content

Chụp ảnh profile tại văn phòng công ty Hòa Bình Construction

Khách hàng: HOA BINH CONSTRUCTION GROUP
Đội ngũ sản xuất: JAYstudio

Chụp ảnh profile tại văn phòng công ty Hòa Bình Construction, xây dựng Hòa Bình
Chủ tịch Lê Viết Hải và các giám đốc, trong đó có Tân CEO Hòa Bình – 9X Lê Viết Hiếu: ‘Tôi không áp lực khi nhận trọng trách’

Bài viết cùng hình ảnh của JAYstudio trên trang web vnexpress: link bài viết

Screenshot 2020-11-27 170841