Chụp ảnh profile tại văn phòng công ty

Khách hàng: HOA BINH CONSTRUCTION GROUP
Đội ngũ sản xuất: JAYstudio