Chụp ảnh profile tổng giám đốc đen và trắng

Khách hàng: Sun Bright
Đội ngũ sản xuất: JAYstudio