Chụp ảnh quảng cáo chương trình bán hàng

Khách hàng: FE Credit
Đội ngũ sản xuất: JAYstudio