[wd_asp id=1]

Chụp sự kiện event khai trương

Khách hàng: BLOOM
Đội ngũ sản xuất: JAYSTUDIO
chụp ảnh sự kiện khai trương của hàng