by JAYbranding.com

<< Xem tất cả dự án khác

Dự án hình ảnh áo dài 3D

Khách hàng: The Phann
Chuyên mục: ,
Đội ngũ sản xuất: JAYstudio

Chụp ảnh áo dài 3D với lồng ghép photoshop và ghost manequin chuyên nghiệp