by JAYbranding.com

<< Xem tất cả dự án khác

Gleads – Dự án video giới thiệu doanh nghiệp bằng tiếng Anh

Khách hàng: Gleads
Chuyên mục: ,
Đội ngũ sản xuất: JAYbranding
Video giới thiệu doanh nghiệp Gleads, một đơn vị IT outsourcing tại thị trường nước ngoài đặt trụ sở tại Việt Nam. Trong quá trình một năm xây dựng và phát triển, công ty Gleads đã đạt được nhiều thành tựu mơ ước. Để giới thiệu đến đối tác và khách hàng những thành tựu trên, cty Gleads đã quyết định thực hiện một video giới thiệu về đội ngũ trẻ và năng động tại công ty. Hoạt động này được JAYbranding ghi lại bằng hình ảnh và thể hiện bằng video doanh nghiệp cùng phụ đề live trên youtube.