by JAYbranding.com

<< Xem tất cả dự án khác

Video giới thiệu doanh nghiệp có infographic

Khách hàng: Anova Farm
Chuyên mục: ,
Đội ngũ sản xuất: JAYstudio
Anova Farm là nông trại của tập đoàn Anova với quy trình chăn nuôi chuẩn và khép kín. JAYbranding đã giúp thương hiệu góp phần hiệu chỉnh lại video, cập nhật số liệu theo từng năm, lồng lại giọng đọc cho video thêm phần hấp dẫn cả tiếng Anh và tiếng Việt. Thông qua đó giúp thương hiệu Anova Farm cập nhật video nhanh nhất qua từng giai đoạn