Video quảng cáo

Khách hàng: Wacoal
Đội ngũ sản xuất: JAYstudio
Đồ_lót_nữ_Wacoal_-_Tông_Tím_2