Quay – dựng video clip thời trang

Video 1 - 3p

4000K
 • Bao gồm chi phí setting ánh sáng
 • Dựng phim chuyên nghiệp
 • Chèn nhạc, hiệu ứng âm thanh
 • Chưa bao gồm chi phí model
Popular

Video 1p

900K
 • Bao gồm chi phí setting ánh sáng
 • Dựng phim chuyên nghiệp
 • Chèn nhạc, hiệu ứng âm thanh
 • Tối thiểu 2 video clip
 • Chưa bao gồm phí model
Popular

Video trên 3p

 • Bao gồm chi phí setting ánh sáng
 • Dựng phim chuyên nghiệp
 • Chèn nhạc, hiệu ứng âm thanh
Popular

Video Quảng Cáo từ 1 - 3 phút

Video Quảng Cáo Trong Vòng 1 Phút