by JAYbranding.com

<< Xem tất cả dự án khác

Dự án quay phim giới thiệu doanh nghiệp Big Dutchman

Khách hàng: Big Dutchman
Đội ngũ sản xuất: JAYbranding
Với dự án đặc biệt đội ngũ JAYbranding phải di chuyển 1 đoạn đường xa đến trang trại của khách hàng cùng đón ánh bình minh để ghi lại những phân cảnh đẹp nhất cho Big Dutchman. Ngoài ra, với đội ngũ flycam chuyên trách, chúng tôi cũng giúp quý khách hàng ghi lại tầm vóc quy mô doanh nghiệp từ trên cao. Hình ảnh đưa ra với chất lượng cao nhất và được hỗ trợ dựng nhiều phiên bản cho doanh nghiệp sử dụng.