by JAYbranding.com

<< Xem tất cả dự án khác

Video Stop motion sản phẩm túi MOLLYCLO

Khách hàng: MOLLYCLO
Chuyên mục: ,
Đội ngũ sản xuất: JAYbranding
Để có được 1 video trẻ khỏe năng động giới thiệu về sản phẩm, ngoài sử dụng yếu tố người mẫu, chúng ta còn có thể tận dụng stop motion để thể hiện được tính năng của sản phẩm. Video này là quá trình kỳ công làm stop motion từng sản phẩm để cho ra một kết quả vượt trên cả sự mong đợi của đối tác Mollyclo.