by JAYbranding.com

<< Xem tất cả dự án khác

JAYbranding showreel giới thiệu

Khách hàng: JAYbranding
Chuyên mục: ,
Đội ngũ sản xuất: JAYbranding
Một dự án giới thiệu về các mảng dịch vụ của JAYbranding với khả năng chứng minh kỹ xảo và showreel của doanh nghiệp. Trong video chúng tôi chú trọng nhịp điệu nhanh mạnh để truyền tải thông điệp năng động cùng kỹ xảo 3D ở cuối phim làm sinh động nội dung của dịch vụ hiện có.